Západoslovenský futbalový zväz prišiel v priebehu mesiaca október s výzvou na predkladanie žiadostí v súvislosti s poskytnutím dotácie vo výške 100.000,-Eur na výstavbu ihriska s umelou trávou. Jedná sa o prostriedky z UEFA plynúce prostredníctvom projektu HatTrick IV. Bližšie podrobnosti nám prezradil generálny manažér Ing. Peter Kováč.

"Na uvedenú výzvu sme po konzultácii so zástupcami mesta zareagovali a predložili príslušnú žiadosť, zámer situujeme do zadnej časti areálu Sihote. Celkovo budú úspešní dvaja žiadatelia z Nitrianskeho samosprávneho kraja. Uchádzači vrátane nás sú štyria - Nové Zámky, Levice, Komárno a Štúrovo. Tu je na mieste ale pripomenúť, že Levice už raz vystúpili z projektu rekonštrukcie štadiónov, čím by mali mať status nedôveryhodného partnera pre SFZ. Komárno verejne deklarovolo čerpanie inej dotácie zo zdrojov z Maďarskej republiky. Zostávame my ako okresné mesto a Štúrovo. Tieto faktory dávajú veľký predpoklad, že by sme mali byť úspešní. K realizácii výstavby však samozrejme potrebujeme spoluinvestora, ktorým by malo byť mesto Nové Zámky. Samotná dotácia vo výške 100.000,-Eur predstavuje položenie koberca s umelou trávou najvyššej generácie. S tým súvisiace nevyhnutné práce predpokladajú spolufinancovanie. " uvádza Peter Kováč. 

ja

 

Aký je hlavný zmysel výstavby ihriska s umelým trávnatým povrchom ? "Jednoznačne možnosť celoročného využitia pre tréningové a zápasové účely. Náš subjekt je futbalovým klubom s najväčšou členskou základňou v novozámockom okrese. Prednedávnom sme sa stali držiteľmi licencie čakateľa Útvaru talentovanej mládeže. V aktuálnom súťažnom ročníku máme 12 mládežníckych tímov plus družstvo dospelých. Vzhľadom na nedostatočné množstvo hracích plôch potrebujeme urgentne zabezpečiť našim členom adekvátne tréningové podmienky. Prioritným užívateľom teda bude FKM. Momentálne možnosti sú pretrvávajúco na hranici športovej apokalypsy. Pomaly, ale isto nemáme kde trénovať, o kvalite plôch sa radšej nebavme.  Nezabúdajme však, že sú tu ešte aj ďalšie futbalové organizácie ako napr. FC Union, SDM Dominik, či ŠAVC. Určite by aj oni privítali možnosť využitia tohto ihriska, v čom nevidím žiadny problém. V neposlednom rade ho v rámci prípravy môžu využívať aj hokejisti, či hádzanári alebo atléti. Nechceme to len pre seba, ale pre širokú novozámockú športovú komunitu. Kontinuita zámeru umiestnenia na Sihoti naväzuje na vybudovanie šatní a sociálnych zariadení prostredníctvom kontajnerového systému. V tomto smere sa už začína spúšťať verejné obstarávanie."   

V zime sa však trénuje aj doposiaľ, a to bez umelej trávy. Čo to prinesie pre FKM v tomto smere ? "Prakticky od druhej polovice novembra využívajú mládežníci FKM tunajšie telocvične, v prevažnej miere v základných školách. Toto nás za obdobie do mesiaca marec vyjde až na niekoľko tisíc Eur. Napriek tomu, že zriaďovateľom základných škôl, ako aj nás, je mesto Nové Zámky, platíme komerčné nájomné a zároveň uhrádzame minuté energie. Za náš klub hrajú žiaci týchto inštitúcií. Je to začarovaný kruh, ktorý nemá logiku. Chápem aj pozíciu jednotlivých riaditeľov, že musia zabezpečiť údržbu a chod jednotlivých telocviční. S racionálnym stavom to však nemá nič spoločné. Je to symptomatické pre veľa miest na Slovensku, nielen u nás. Z tohto pohľadu tu teda rezonuje aj pomerne významný ekonomický faktor. Nezabúdajme, že v teritóriu okresov Nové Zámky, Levice a Komárno neexistuje relevantné ihrisko s umelým trávnatým povrchom spĺňajúce rozmery podľa platných noriem Pravidiel futbalu, takže by tu bola v istom rozsahu aj možnosť zápasového prenájmu pre iné futbalové kluby. 

 

Ďalším krokom bude pracovné stretnutie v priebehu budúceho týždňa, kedy sa na pôde Západoslvenského futbalového zväzu v Nitre stretnú jednotliví žiadatelia so zástupcami Slovenského futbalového zväzu. Účasť potvrdili aj zástupcovia mesta Nové Zámky. Budú im oznámené relevantné informácie a podmienky čerpania dotácie. Je tu šanca, aká ešte nebola. Držme si palce... 

 

 

Foto: www.novezamkyfotoalbum.sk

   

   

0
0
0
s2smodern