Prinášame Vám reakciu na článok, ktorý bol v pondelok dňa 16.07.2018 uverejnený v týždenníku Nitrianske noviny pod názvom "Borbély: Je to ekonomický hochštaplerizmus" (https://mynovezamky.sme.sk/c/20875225/borbely-je-to-ekonomicky-hochstaplerizmus.html?ref=trz). Tu bol poskytnutý priestor najmä neaktívnemu členovi Správnej rady Ladislavovi Borbélyovi, následne prišlo vyjadrenie bývalého generálneho manažéra.   

 Peter Kováč uvádza nasledovné:

"Čo sa týka sporného Štatútu členov Správnej rady, tento dokument som si nevymyslel ja, ale riadne overený som ho prevzal od bývalého vedenia ako jednu z existujúcich noriem organizácie. V platnosti je od roku 2011. Nikdy som netvrdil, že členské príspevky členov najvyššieho výkonného orgánu majú niečo zachraňovať, určite by však klubu celkom solídne
pomohli. Jeho nedodržiavanie je len ďalším jasným prejavom ako sa tu niekto hrá na niečo, čo nie je a predstiera, že mu na niečom záleží. V súvislosti s podaním daňového priznania, podľa mojich vedomostí externá účtovná firma v dostatočnom časovom predstihu pred 30. júnom odovzdala tieto podklady, a to podľa Stanov určenému kompetentnému orgánu. No a tiež mi nie je celkom jasné, akú zákonnú úlohu som mal v tomto procese zohrať, keďže som bol údajne pred viac ako mesiacom odvolaný, tento proces som nezastrešoval ani v roku 2017, nespadal mi do kompetencie, ani som k nemu nebol splnomocnený.

Kritizovať ma môže niekto, čo niekedy aspoň prstom pohol pre novozámocký futbal. Pán Lacko Borbély ním nikdy nebol, nie je a určite ďalších sto rokov ani nebude. Tento verbálny športový odborník v živote nič pozitívne pre tunajší futbal nespravil. Od môjho príchodu sa za necelé dva roky o klub nikdy nezaujímal, až na zabezpečovanie voľných vstupov a občerstvovania sa vo VIP priestoroch pre seba a svojich kamarátov počas zápasov mužov. Zasadnutí Správnej rady sa riadne nezúčastňoval. Preto nemá žiadnu vedomosť o tom, že na nepriaznivú finančnú situáciu som permanentne upozorňoval prakticky už od leta minulého roku. Prítomný bol iba na jedinom zasadnutí, pred necelými dvoma mesiacmi v Dome kultúry, kde som práve ja navrhol, aby sa vytvoril reálny Výkonný výbor z minimálne ďalších troch ľudí, lebo už ďalej nemienim všetko robiť sám. Tu som p. Borbélyovi okrem iného zdôraznil, že podľa môjho názoru sa práve jeho imitovaný záujem a stabilne impotentná aktivita dá diagnostikovať ako hochštaplerská. Pri tejto príležitosti sa veľmi kriticky vyjadril k tomu, ako málo peňazí ide do klubu z mesta a mestských firiem, v akom žalostnom stave sú štadióny. Jeho slová som kvitoval a faktograficky potvrdil, že z hľadiska finančnej podpory a infraštruktúrneho zabezpečenia sme ďaleko čo i len za klubmi, proti ktorým hráme tretiu ligu. Aj preto boli naše výsledky malým športovým zázrakom.

Pán Lacko si honoruje status člena Správnej rady, ale ak sa chce stavať do tejto pozície, musel by najprv poznať jednak základné normy organizácie a jednak uhradiť dlžné členské minimálne za roky 2017 a 2018, čo činí celkovo 6.000,-Eur. Je vlastníkom viacerých nehnuteľností a pozemkov na území mesta, prezentuje sa v televízii, svoju tvár predal stávkovaniu a hazardným hrám, takže nechápem, čo z jeho strany dlhodobo bráni splneniu si svojej psej povinnosti. Na aspoň takúto formu reálnej pomoci novozámockému futbalu bol opakovane neúspešne vyzývaný. Vzhľadom k neuhradeniu členského poplatku, ale aj dlhodobej neúčasti na zasadnutiach, jemu, ako aj ďalším členom, podľa mojich neskromných vedomostí o normách FKM, mandát zanikol. Ale to je v tejto chvíli najnepodstatnejšie, či tam formálne figuruje alebo nie. Je úplne zjavné, že do FKM nepriniesol ani deravý groš a nemá páru o tom, čo je to zabezpečovať financie a riadiť podvýživenú organizáciu, aký je pomer príjmov a výdavkov.


K jeho ďalším farizejským a ničím nepodložený tvrdeniam dodávam, že som nepoužil ani len cent pre súkromné účely. Každá jedna platba, či už hotovostná, bezhotovostná alebo prevodová, je riadne preukázateľná a odôvodniteľná. Postupovalo sa v súlade s internými smernicami občianskeho združenia, o ktorých nemá ani šajnu. Preto klebety, čo rozširuje po meste si mohol najprv overiť, nemal by som mu problém mnohé veci vysvetliť, ale o to nikdy nemal záujem a na moje snahy nereflektoval. Prostriedky plynúce do klubu boli v plnom rozsahu používané na jeho fungovanie a potreby. Preto sa už teraz mimoriadne úprimne teším na prípadné trestné oznámenie. Keď sa rúbe les, lietajú triesky. Mimochodom prehľad uhradených faktúr a niektorých ďalších relevantných výdavkov za rok 2017 je zverejnený na facebook stránke FKM, ľahko si spravíte obraz. Ku koncu roku 2016 sa po nástupe dokonca museli najprv vyrovnať záväzky na úrovni 35.000,-Eur. Takže to bola veľmi nepríjemná štartovacia pozícia. A zo mňa ide teraz nejaký ekonomický a organizačný analfabet robiť zlodeja ???!!!


Mal by radšej mlčať a nenechávať sa primitívne zneužívať na hlásnu trúbu zakrývania neschopnosti a nezáujmu niekoho iného, či politických hier. V poslednej dobe si to vzal na seba aj pri iných citlivých témach. Nesvedčí to jeho šedinám a menu. Veľmi rýchlo a účelovo zmenil rétoriku. Z týchto dôvodov sú mi jeho bludy o mojom pôsobení a nejakom hulvátskom odvolávaní ukradnuté. Pred dvoma rokmi sa maestro Borbély v rámci vtedajších futbalových turbulencií na Mestskom úrade vehementne búril a búchal po stole. Teraz náhla zmena. Ktovie prečo robí toto pozadie. V prospech FKM, na rozdiel od mojej osoby, majster cudzích slov nevykonal žiadnu prínosnú aktivitu. Za menej než dva roky som pre futbal v N. Zámkoch spravil viac než on za celý život. Nespochybňujem a svojim spôsobom obdivujem jeho rétorické schopnosti, ale len do okamihu, keď sa vyjadruje k niečomu, čomu rozumie. V tomto prípade to tak nie je a triafa vedľa.

Túto neférovú bitku pravdepodobne naoko prehrám, sú to silní a mocenskí protivníci. Ale jedno je isté – budem veľmi nepríjemným súperom a nenechám, aby mojim očierňovaním kompetentní utekali pred riešením problému efektívnej a dostačujúcej podpory športu. Niekto jednoducho musí na seba zobrať aj neľahkú zodpovednosť a hrozbu osobného pranierovania zato, že sa pokúsi otvoriť oči ostatným a povie i nepopulárne veci v záujme zabezpečenia lepších finančných a infraštruktúrnych podmienok. A možno sa časom aj vďaka tomu znovu vzchopí novozámocký seniorský futbal. Ale už na zdravých princípoch, bez falošných podporovateľov, bez prázdnych rečí, bez nefunkčných a zbytočných orgánov.

Futbal je fenomén, nepotrebuje ani Borbélya, ani Kováča. Potrebuje len a len adekvátne podmienky. Športový úspech sa potom poctivou prácou určite dostaví.

 

 

 

0
0
0
s2smodern